Bellmanstafetten 2016

SF - Bellmanstafetten 2016
Stockholm Frontrunners var väl representerade i Bellmanstafetten med 25 löpare. Här är ett klipp på några av våra löpare Imponerande!