Styrelsen

(SVENSKA)

Styrelsen sammanträder en gång i månaden för att leda och planera verksamheten.

Styrelsen väljs varje år på föreningens årsmöte av föreningens medlemmar. För att få rösta måste du ha betalat din medlemsavgift.

Om du har några frågor och / eller kommentarer, kan du kontakta någon av utskottets ledamöter via denna länk eller info@stockholmfrontrunners.com

(ENGLISH)

The board meets once a month to run the management and organization of the club and plan all the activities.

The board is elected every year at the annual general meeting of the clubs members. Pay your member fee to be able to vote!

If you have any question and/or comment, you can contact any of the board members through this link or eller info@stockholmfrontrunners.com

Peter Olin
   Ordförande          Sekreterare           Kassör
  Franklin Wood         Peter Olin          Conny Öhman

Runners World #44

 Träningsledare        Eventansvarig          Eventansvarig
  Kevin McCloy        Ats Joorits            Claes Nyström

 Medlemsansvarig      Medlemsansvarig         Kommunikationsansvarig     Michele Manzo       Sanne Grigull          Nick Haunton