Medlemskap

Stockholm Frontrunners tackar dig för att du vill bli medlem.
Ta steget och hitta din form!
Har du funderat på att börja träna på löpningen men känner dig osäker på hur det går till, eller är du kanske bara ute efter något nytt? Kanske söker du träningsglädje och vill veta vad vi kan erbjuda dig?

Den som betalar 2017 års medlemsavgift (200 SEK) mellan nu och årsskiftet blir medlem också för 2018. (Studerande, pensionärer, arbetslös 150 SEK)

Swish 123 453 72 54
BankGiro 588-7617
Vänligen ange ditt namn på inbetalningen

Vad är ingår i medlemskapet?
 • Minst 100 träningstillfällen per år.
 • Intervallträning och social löpning.
 • Löpskolning (övningar för att utveckla löpningen).
 • Stretch.
 • Träningsledare och träningsrådgivning.
 • Motionspromenad.
 • Möjlighet att fika på lördagarna med Stockholm Frontrunners till självkostnadspris.
 • Knytkalas.
 • Möjlighet att gå på restaurang med Stockholm Frontrunners till självkostnadspris.
 • Möjlighet att delta i tävlingar med Stockholm Frontrunners till självkostnadspris. Både i Stockholm och vid resor till andra städer. Vid tävlingar i städer där det finns andra Frontrunners-föreningar träffar vi ofta dem.
 • Möjlighet att köpa in föreningskläder.
 • Möjlighet att vid resa till andra städer delta i aktiviteter som andra Frontrunners-föreningar arrangerar.
Vad finansierar medlemsavgiften?
 • Hyra av lokal för sociala aktiviteter och inköp av pynt och tallrikar mm.
 • Avgift för att ha bankkonto och swish.
 • Avgift för hemsida och sajtnamnet.
 • Kostnader för årsmöte (lokal, fika, årsmöteshandlingar)
 • Upptryck av visitkort.
 • Inköp av beachflagga, banderoll och liknande.
 • Kostnader för administration.
 • Medlemsavgift till Internationella Frontrunners.
Fyll i ansökan och betala medlemsavgift

_________________________________________________________________

Stockholm Frontrunners thanks you for becoming a member.

Take the plunge and find your form!

Have you thought about starting to run but feel unsure of how to do this, or are you just looking for something new? Whether you’re searching workout fun and want to know what we can offer you?

Anyone who pays the 2017 membership fee (200 SEK) from now until the end of the year is also a member for 2018. (student, retired or unemployed 150 SEK) 

Swish 123 453 72 54 (write Member2017 when making payment)

Bankgiro 588-7617   (write your name and Member2017 when making payment)

What is included in membership?
 • Minimum 100 training sessions per year
 • Interval training and social running
 • Running drills
 • Stretch
 • Training Leaders and training tips
 • Active walking group
 • Ability to enjoy lunch on Saturdays with Stockholm Frontrunners at an individual cost
 • Potluck
 • Possibility of going to a restaurant with Stockholm Frontrunners at an individual cost
 • Opportunity to participate in competitions with Stockholm Frontrunners at an individual cost
 • Group travel to other cities
 • Opportunity to buy club clothes
 • Opportunity to participate in activities that other Frontrunners clubs arranges

What finances are covered in the membership fee?

 • Renting premises for social activities and purchase of decorations and plates etc.
 • Fees for bank account and swish
 • Fees for the website and site name
 • Costs for the annual meeting (local, refreshments, annual meeting documents)
 • Business cards
 • Beach flag and banner
 • Administrative costs
 • Membership to the International Frontrunners

Complete the application and pay the membership fee