Träningsschema

Detta träningsschema är en översikt om kommande träningar och är utformat för att passa för nybörjare och erfarna löpare. Träningspasset består vanligen av en uppvärmning, stretching och vissa löpskolningsövningar för att utveckla löpningen (löpning-specifika övningar), följt av planerade träningspasset.

Träningsschema

Tisdagar: vi fokuserar mer på teknik och hastighet, med alternativ som passar din nivå. Intervall-träningen ses också som en social verksamhet som håller gruppen ihop.

Lördagar: generellt mer utformad för att hjälpa till att förbättra baslinjen med mindre fokus på hastighet. Vanligtvis finns det olika start-grupper, baserat på distans och hastighet. Mer socialt fokuserad träning. Efteråt äter vi gemensam fika/brunch tillsammans.

Önskar du hjälpa till med uppvärmningen eller träningen, vänligen skicka ett meddelande till info@stockholmfrontrunners.com. Föreningen välkomnar nya träningsledare!

Alla är välkomna, oavsett om de är nybörjare eller erfarna löpare!

 

__________________________________________________________________

 

Training Schedule

The training schedule is a overview of forthcoming sessions that are designed to accommodate both the beginner and the experienced runner. Training usually consists of a warm-up, stretching and some running specific exercises followed by the planned training session.

Training Schedule

Tuesdays: Focus more on technique and speed with alternatives to suit your level. However intervals are a great social event too as the group tends to stick together.

Saturdays: Generally more designed to help improve baseline conditioning with less focus on speed. There are different groups based on distance. More social focused training. Afterwards we enjoy lunch together.

If you have a desire to help with warm-up and training, please send a message to info@stockholmfrontrunners.com. We welcome new training leaders.

Everyone is welcome regardless if they are a beginner or experienced runner.