”Medlöpare”

För löpare och promenerare på alla nivåer

Är du med för första gången aktiverar vi vår princip om ”medlöpare”, eller som vi säger running buddy.

Vi ser till att du hänger med och du får mer information om klubbens aktiviteter; exempelvis våra lördagsbruncher på Zinkadus, tävlingar och resor, turer till Hellasgården liksom sommarkvällarnas ”after run”.