Newcomers

Stöd för nyanlända och asylsökande

Stockholm Frontrunners IF har ett samarbete med RFSL Newcomers som är ett nätverk för asylsökande och nyanlända HBTQ-personer i Sverige. Samarbetet stöds också av Riksidrottsförbundet och Stockholmsidrotten.

Syftet med samarbetet är att välkomna nyanlända i Sverige att delta i idrotten tillsammans med oss på lika villkor.

Det leder till nya kontakter och nya insikter för båda parter och underlättar för nyanlända att skaffa sig nätverk, nya vänner och att integreras i det svenska samhället.

Foto: Amanda