Styrelsen

Kevin P

Ordförande.
Har varit med i föreningen sedan våren 2014.

Gunnar L

Kassör.
Har varit med i föreningen sedan hösten 2018.

Nick H

Sekreterare.
Har varit med i föreningen sedan våren 2016.

Amanda L

Ansvarig för sociala medier.
Har varit med i föreningen sedan hösten 2019.

Ats J

Ledamot.
Har varit med i föreningen sedan 2013.

Tomas W

Ansvarig för event och medlemsfrågor.
Har varit med i föreningen sedan sommaren 2017.

Joakim S

Ledamot.
Har varit med i föreningen sedan 2020.

Elias D

Tränare.
Har varit med i föreningen sedan 2020.

Markus H

Materialansvarig, hantering av klubbkläder.
Har varit med i föreningen sedan hösten 2016.