Stadgar

Föreningens stadgar

Stockholm Frontrunners IF är medlem i Riksidrottsförbundet (RF). Sedan 2017 följer föreningens stadgar RF:s stadgemall.

I stadgarna står bland annat att föreningen har som mål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” med särskild inriktning att samla och underlätta för HBTQ-personer och våra vänner som vill utöva eller utveckla sin löpning och motionspromenad genom att organisera idrottsaktiviteter.

Till stadgarna

Foto: Amanda